NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naša cena 7,000 € (182,000 CZK)
skladom áno
naša cena 2,080 € (54,080 CZK)
skladom áno
naša cena 6,620 € (172,120 CZK)
skladom áno

ZBOŽÍ V AKCI

naša cena 1,110 € (28,860 CZK)
skladom áno
naša cena 9,970 € (259,220 CZK)
skladom áno
naša cena 8,520 € (221,520 CZK)
skladom nie

KONTAKTY

Jaroslav Podsedník
Blažejovice 8
592 57, Rozsochy ,Česká republika
tel: objednávky +420 601 570 555 +420 603 814 667
jpkkominy@seznam.cz
IČ: 45644501
DIČ: CZ6910014815

NOVINKY

arr3Nájdete nás aj na www.poziadavka.sk...

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky sa riadia zákonom č 89/2012 Sb., Občansky zákoník, časť štvrtá. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetového obchode http://www.jpkkominy.sk a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.jpkkominy.cz je :
Jaroslav Podsedník, Blažejovice 8, 59257 Rozsochy,Česká republika ,IČO : 45644501, DIČ: 6910014815

II . Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky , podané prostredníctvom elektronického obchodu http://www.jpkkominy.cz , sú považované za záväzné . Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje , že sa zoznámil s platnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí .

2. Údaje uvedené kupujúcim musia byť pravdivé a presné a ako také sú považované predávajúcim.

3. Formulár elektronickej objednávky vyplnený a odoslaný kupujúcim je platnou kúpnou zmluvou .

4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári .

5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny jeho prevzatím . Tovar je kupujúcemu odovzdané až mu je odovzdaný dopravcom .

6. Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a tovar a zaplatiť celkovú cenu a prípadne ďalšie poplatky ( poštovné , balné , dobierka ) uvedené v objednávke .

7. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve , akosti a vyhotovení .

8. Ak kupujúci nesplní svoj ??záväzok odobrať a zaplatiť objednaný tovar , má predávajúci právo odmietnuť ďalšie objednávky tohto nakupujúceho .

9. Vyplnením registračného formulára alebo objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom ao jeho nákupoch . Tieto údaje smie použiť predávajúci len v rámci platných predpisov pre zabezpečenie administratívy a účtovníctva firmy .

 

III . Expedičné lehoty a dodacie podmienky

1. Ak nie je v popise objednaného produktu uvedené inak , je tovar spravidla expedovaný čo najskôr , s ohľadom na množstvo tovaru od 1 do 7 dní po obdržaní objednávky . Pri vypredania zásob sa predávajúci a kupujúci dohodnú na zmene kúpnej zmluvy .

2. Doba, v ktorej má predávajúci plniť , beží odo dňa účinnosti zmluvy . Ak má však kupujúci splniť určitú povinnosť ešte pred odovzdaním tovaru , začína doba, v ktorej má predávajúci plniť , plynúť odo dňa splnenia tejto povinnosti .

3. Vami objednaný tovar Vám bude zaslaný prepravnou službou , ktorú si vyberiete vo formulári objednávky .

4. Podľa hmotnosti tovaru bude určená cena za prepravu , podrobné podmienky sú uvedené v menu doprava a platby

5. Predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru .

6. Tieto podmienky platia pre expedíciu po Slovenskejrepublike .

 

IV . Reklamácia


Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom elektronického obchodu http://www.jpkkominy.cz a predpismi platnými v ČR pri uzavretí zmluvy .

 

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu .

2. Ak sa tak rozhodne , musí nepoškodený tovar , poslať späť v uvedenej lehote ( určujúci je dátum odoslania ) na adresu prevádzky : Jaroslav Podsedník, Blažejovice 8, 592 57 Rozsochy, Česká rapublika . Tovar nie je možné vracať na dobierku .

3. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci bez zbytočného odkladu , najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy , zákazníkovi vráti späť čiastku za tovar a náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru , vopred dohodnutým spôsobom - prevodom na účet alebo zaslaním v hotovosti na adresu kupujúceho . Predávajúci nevracia náklady súvisiace s vrátením tovaru .

4. Cenu vráteného tovaru môže predávajúci znížiť o hodnotu , ktorú tovar stratilo bežným používaním .

 

VI . Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho , právo na zmenu ceny

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch :

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

- výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru .

V týchto prípadoch bude kupujúci neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup . Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny , bude mu vrátená späť .


2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien . Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky . Je Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na objednávke , tovar je dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky . Pokiaľ je cena vyššia , než cena uvedená na objednávke , predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho . Ceny sú platné len pri objednaní tovaru cez internetový obchod , v kamenných predajniach sa ceny môžu líšiť .

VII . Ochrana osobných údajov

1. Registrujúce potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami prevádzkovateľa obchodu dáva v zmysle zákona č 101/2000 Zb . , O ochrane osobných údajov , súhlas k tomu , aby jeho údaje boli spracované a uchované v obchodnej databáze prevádzkovateľa elektronického obchodu .

2. Získané osobné dáta od našich zákazníkov sú uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č 101/2000 Zb . v znení neskorších dodatkov a predpisov . Pri vybavovaní zásielok zasielaných špedičnou službou sú uvádzané len údaje zaručujúce bezproblémové doručenie . Týmito údajmi sa rozumie :
meno a priezvisko adresáta
doručovacia adresa
telefonické spojenie a e - mailový kontakt pre informovanie zákazníka o doručovaní

3. Bez výslovného súhlasu nakladá firma Jaroslav Podsedník s osobnými údajmi zákazníkov iba a výhradne v rozsahu , ktorý je stanovený zákonom o ochrane osobných údajov , najmä v § 5 ods 2 písm . b ) a v § 5 ods 6.
Osobné údaje našich zákazníkov sú uložené v neverejnom sektore nášho servera a sú zabezpečené proti zneužitiu . Tieto dáta nie sú zneužiteľná , ani poskytovaná tretím osobám .

4. V prípade , že z akéhokoľvek dôvodu nechcete už naďalej využívať služby nášho obchodu , alebo si prajete zmazanie svojho účtu s odstránením svojich osobných údajov , odovzdajte , prosím svoju požiadavku správcovi nášho internetového obchodu na e - mail adrese : jpkkominy@seznam.cz

VIII . Záverečné ustanovenia

1. Odovzdaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje cenu tovaru , podmienky dodávky a všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odovzdania objednávky , ako aj v deň odoslania objednaného tovaru .

2. Účastníci sa výslovne v zmysle ust § 262 odsek 1 Obchodného zákonníka dohodli , že nie je podmienkami výslovne stanovené inak , riadia sa ich práva a povinnosti právom Českej republiky .

3. Zmena cien zapríčinená cenovým vývojom vyhradené , zmena parametrov výrobkov technickým vývojom vyhradené , prípadné chyby v textoch či vyobrazeniach vyhradené .

Platnosť od 1.4.2014

NTU4Y